rehearsing

Preparing for a performance by practicing and repeating.

Source: based on Digital Theater Words (OISTAT, updated 2016)

DE proben

Vorbereitung einer Aufführung durch Üben und Wiederholen.

Quelle: basierend auf Digital Theater Words (OISTAT, updated 2016)

IT provare

Prepararsi per uno spettacolo praticando e ripetendo.

Fonte: adattato da Digital Theater Words (OISTAT, updated 2016)

NL repeteren

Het voorbereiden van een voorstelling door te oefenen en te herhalen.

Bron: gebaseerd op Digital Theater Words (OISTAT, updated 2016)

Tags: